Behandling av dina Personuppgifter

När du är medlem i Bonniers Bokklubbar, som innefattar Bonniers Bokklubb och Månadens Bok, kan du vara trygg i att du ingår i Sveriges största bokklubbar med över 50 års erfarenhet av böcker och läsning. 

Vi finns till för alla bokälskare och har som mål att du bara ska läsa riktigt bra böcker. Därför läser vi varje år tusentals titlar och väljer ut de absolut bästa. Och med det menar vi de absolut bästa böckerna just för dig. För att välja rätt böcker tittar vi därför även på vad du köpt tidigare eller intresserat dig för på vår hemsida. Lyckas vi med vårt mål betyder det att du aldrig mer behöver läsa en dålig bok, något vi tror du som bokälskare verkligen uppskattar!

Läs noggrant igenom våra medlemsvillkor nedan. Vi har delat in dem i fyra delar för att det ska vara enklare för dig att ta till dig. Del 1 och 2 är generella villkor, där del 1 specifikt rör dig när du är ny medlem. Övriga delar behandlar köpvillkor, behandling av personuppgifter och sekretesspolicy. För att kunna bedriva vår verksamhet i enlighet med ovan beskrivning är det nödvändigt att spara och behandla personuppgifter. Syftet med det är att kunna presentera ett för dig så relevant urval av böcker som möjligt och ge dig bästa möjliga upplevelse som medlem hos oss. 

Genom att du är medlem eller gör din första beställning och därmed blir medlem, godkänner du ditt medlemsavtal och villkor.

Tack för att du är medlem i Bonniers Bokklubbar!

  1. Personuppgiftsansvarig organisation

   Bonniers Bokklubbar är en del av Bonnierförlagen AB (org.nr 556023-8445), som i sin tur ingår i koncernen Bonnier AB. Bonnierförlagen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss hittar du här.

   Klagomål gällande behandling av personuppgifter: Om du har klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter kontakta tillsynsmyndigheten direkt via www.imy.se

  2. Behandling av personuppgifter, ändamål och legal grund

   Vi behandlar alla dina personuppgifter elektroniskt. Ändamålet är att kunna erbjuda dig en fullgod, personlig tjänst som bygger på urval av böcker och noga utvalda personliga tips. För det är det nödvändigt att spara och behandla dina personuppgifter. Vi använder och analyserar data från dina tidigare köp, dina besök på vår hemsida, din eventuellt egenhändigt ifyllda läsarprofil samt data från våra samarbetspartners. Ändamålet med att använda den data du delar med dig av är att komma närmre vårt mål om att bara marknadsföra och erbjuda böcker, som du kommer att tycka om. Den legala grunden är det medlemsavtal du ingår Vi använder aldrig din data för automatiserade beslut som kan vara negativa för dig. Du kan inte invända mot den behandling av dina uppgifter som är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänsten och ändå kräva att vi ska leverera tjänsten. Vi analyserar även hur våra kunder interagerar med våra e-postutskick, d.v.s. om du öppnat meddelandet, klickat på någon av länkarna o.s.v. Sådan behandling av dina uppgifter som inte är nödvändig för att leverera tjänsten eller som vi inte har en rättslig förpliktelse att behandla kan du som huvudregel invända mot genom att avregistrera dig via länken som finns med i våra e-postutskick. Vi behandlar alla dina personuppgifter elektroniskt. Ändamålet är att kunna erbjuda dig en fullgod, personlig tjänst som bygger på urval av böcker och noga utvalda personliga tips. För det är det nödvändigt att spara och behandla dina personuppgifter. Vi använder och analyserar data från dina tidigare köp, dina besök på vår hemsida, din eventuellt egenhändigt ifyllda läsarprofil samt data från våra samarbetspartners. Ändamålet med att använda den data du delar med dig av är att komma närmre vårt mål om att bara marknadsföra och erbjuda böcker, som du kommer att tycka om. Den legala grunden är det medlemsavtal du ingår Vi använder aldrig din data för automatiserade beslut som kan vara negativa för dig. Du kan inte invända mot den behandling av dina uppgifter som är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänsten och ändå kräva att vi ska leverera tjänsten. Vi analyserar även hur våra kunder interagerar med våra e-postutskick, d.v.s. om du öppnat meddelandet, klickat på någon av länkarna o.s.v. Sådan behandling av dina uppgifter som inte är nödvändig för att leverera tjänsten eller som vi inte har en rättslig förpliktelse att behandla kan du som huvudregel invända mot genom att avregistrera dig via länken som finns med i våra e-postutskick. Du kan också göra invändningar mot vissa av våra personuppgiftsbehandlingar, läs mer här 

  3. Personuppgifter

   Ditt medlemsnummer skapas då du blir medlem hos oss och då sparas också förnamn, efternamn, adressuppgifter, personnummer, telefon och e-post. Personnumret behöver vi för att kunna säkerställa betalningsåtaganden och för att kunna verifiera att du är en riktig person.

  4. Utlämning av personuppgifter

   Vissa delar av din personuppgiftsdata lämnas ut till företag som på vårt uppdrag utför tjänster t.ex. medlemskommunikation (tidning, fysiska brev, e-post eller sms), rekrytering, analys eller statistik. Dina personuppgifter lämnas ej ut till tredje land, dvs ett land utanför EU/EES-området.

  5. Lagring av personuppgifter

   Dina personuppgifter lagras och används under den tid du är medlem i Bonniers Bokklubbar. Avslutar du ditt medlemskap så sparar vi dina uppgifter passivt hos oss i 2 år. Den legala grunden för det är intresseavvägning. Efter 2 år raderar vi dem helt, om du inte valt att återkomma till oss såklart. Vi lagrar inga känsliga personuppgifter. De uppgifter vi hanterar skyddar vi genom en, för den här typen av personuppgifter, tillräcklig nivå av IT-säkerhet och vi ställer motsvarande krav på de företag vi lämnar ut personuppgifter till.

  6. Borttagning av personuppgifter

   Du har vissa lagstadgade rättigheter i förhållande till dina personuppgifter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Vi beskriver dem kort här nedan. Du har rätt att:

   1. få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och information om hur de behandlas.

   2. få felaktiga uppgifter rättade.

   3. få dina uppgifter raderade (bortsett från bl.a. de uppgifter som vi enligt lag måste spara eller som krävs för att uppfylla vårt avtal eller göra gällande eller försvara oss mot rättliga anspråk).

   4. under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

   5. få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till annan, utan att vi ska hindra det (under förutsättning att vi fått uppgifterna från dig för att uppfylla vårt avtal och att vi behandlar uppgifterna automatiskt)

   Vid avlutat medlemsavtal raderas även utlämnad personuppgiftsdata och statistik avidentifieras. Du har också alltid rätten att inge klagomål till tillämplig dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där den potentiella personuppgiftsöverträdelsen ägt rum.

  7. Registerutdrag

   Du har rätt att begära ett registerutdrag och/eller portering av dina personuppgifter som lagras hos oss. Kontakta kundservice så hjälper vi dig.

  8. Cookiehantering

   Bonniers bokklubb använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur vår tjänst används och för att anpassa användarupplevelsen. I cookies lagras händelser, t.ex. vad du har klickat på och vilka val du gjort när du besöker vår hemsida. Förutom ovan lagras även medlemsnummer, namn, e-postadress, intresseprofilering av genre och dina tidigare köp för att vi ska kunna anpassa kommunikation och boktips till dig.

   Vissa cookiedata används även för att förbättra våra medlemstjänster generellt, och i de fallen är datan alltid avidentifierad, dvs. går ej att koppla till dig som individ. Om du inte har cookiespårning aktiverat kommer inte hemsidan att fungera tillfredsställande. Därför rekommenderar vi dig att ha cookiespårning påslaget i din webbläsare för att du ska få ut maximalt av ditt besök och medlemskap.

   Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren som används för att besöka webbplatsen.

   Genom inställningar i din webbläsare kan du undvika att cookies sparas i din dator när du besöker våra webbplatser och du kan även ta bort cookies som redan finns. Om du väljer att blockera cookies i din webbläsare så kan webbplatsernas funktionalitet försämras på olika sätt eftersom cookies bl.a. används för funktionalitet och användarupplevelse. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

   Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com samt stänga av Google Analytics mätningen på alla webbplatser, läs mer här tools.google.com/dlpage/gaoptout.

   Cookies som krävs för basfunktionalitet

   • Bonniers bokklubb – Håller användaren automatiskt inloggad på webbplatsen, visar webbplatsen på rätt språk, håller reda på om eventuell kampanjkod är aktiverad samt sparar information om vilka varor man har lagt i varukorgen på vår webbplats för att lättare kunna slutföra sitt köp vid senare tillfälle.

   Cookies för mätning av prestanda

   • Google Analytics - Används för att generera statistik om trafik och källor till trafiken på webbplatsen och för att mäta konverteringar och försäljningar.
   • HotJar - Används för att anonymt visualisera hur användare rör sig på webbplatsen.

   Cookies för marknadsföring

   • Facebook Pixel – Mäter hur många som kommer till webbplatsen genom annonser hos Facebook och används för att kunna rikta Bonniers bokklubbs-annonser mot besökare av webbplatsen.
  9. Behandling av personuppgifter Bonnierkoncernen (där Bonniers Bokklubbar ingår)

   Bonnierkoncernen håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, födelsedata, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.