1. Vad innebär åtagande?

      När du blev medlem i klubben gjorde du ett åtagande om att köpa ett visst antal böcker under ditt första medlemsår. Under Mina sidor, Mina uppgifter kan du se ditt åtagande och status för ditt åtagande. Har du inte uppfyllt ditt åtagande i slutet på året skickar vi två påminnelser till dig tillsammans med din tidning.

      Behöver du hjälp så kontakta vår kundservice på kundservice@bonniersbokklubb.se eller på telefon 08-696 87 80. Kundservice har öppet mån-fre 08-18.