Läs Bokspegeln online!

Här hittar du alla nummer av Bokspegeln 2019, fullmatade med tips och inspirerande läsning. 

Klicka på en tidning för att läsa den. 

Bokspegeln nr 5  Bokspegel 5 

 Bokspegeln nr 4   Bokspegeln 3 2019 Splitt  Bokspegeln 2 2019  

Bokspegeln 2