Mitt poetiska liv, Gunnar Harding
 • Uppsluppen självbiografi av en av Sveriges mest välkända och aktade författare, översättare och litteraturkritiker.
 • Antal sidor 528 (Inbunden)
 • Art.nr 11684 (Inbunden)
 • Förlag Wahlström & Widstrand, 2013
 • Genre Litteraturvetenskap
 • ISBN 9789146222873
 • Utg.år 2013
Mitt poetiska liv, Gunnar Harding

Mitt poetiska liv

199 kr
 • Uppsluppen självbiografi av en av Sveriges mest välkända och aktade författare, översättare och litteraturkritiker.

Femtio år mitt i det svenska kulturlivet!

”Varför skrev jag då den här boken? Hur jag än försöker kringgå frågan, så mynnar motiveringen trots allt ut i fåfänga och en gammal mans behov att tala om var han kom ifrån och den epok han levat i.” Denna ärliga inledning anger tonen i Gunnar Hardings memoar. Med en stor portion självironi och humor berättar han här om uppväxten i läkarvillan i Beckomberga utanför Stockholm, om de poetiska miljöerna i 60-talets London och hippieerans USA och det svenska 70-talets spektakulära poesimanifestationer. Harding låter oss läsare möta alla hans vänner bland tidens främsta bildkonstnärer och vi får följa med på turnéer med glada jazzbohemer, teaterexperiment med Peter Stormare samt arbetet med den nya bibelöversättningen. 

”Minnas. Men minnas vad? Här står inte mycket att läsa om mitt inre liv. Har jag inte lyckats ge ett intryck av det genom ett tjugotal diktsamlingar är det knappast lönt att försöka på prosa. Inte heller tar jag upp så mycket om min poesi. I förordet till tre samlingsvolymer har jag vid olika tidpunkter försökt redogöra för den. Här står inte heller så mycket om mitt privata liv och familjeliv utom i kapitlen om min barndom och uppväxt där ju nästan allt kan beskrivas som privatliv och familjeliv. Om någon mot förmodan skulle tycka att det har något allmänintresse, är det ett intresse jag inte är villig att tillmötesgå. De som är bekanta med mig endast genom mina dikter kommer nog att här finna den biografiska bakgrunden till flera av dem. /…/ Varför skrev jag då den här boken? Hur jag än försöker kringgå frågan, så mynnar motiveringen trots allt ut i fåfänga och en gammal mans behov att tala om var han kom ifrån och den epok han levat i.” Ur Gunnar Hardings förord

Läs mer

Är den här boken något för mig?

 • Antal sidor 528 (Inbunden)
 • Art.nr 11684 (Inbunden)
 • Förlag Wahlström & Widstrand, 2013
 • Genre Litteraturvetenskap
 • ISBN 9789146222873
 • Utg.år 2013

Julpriser

Julmys