Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut, Eva F Dahlgren, Eva F. Dahlgren
  • "Jag sträckläser boken och våndas och förundras samtidigt som det är spännande. Jag vill veta mer! Eva F Dahlgren väver elegant ihop sin egen historia med en historisk skildring av en politik och rasbiologi som kan kännas främmande i dag men vars synsätt är skrämmande aktuellt i främlingsfientliga partier i dag."//Expressen
Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut, Eva F Dahlgren, Eva F. Dahlgren

Fallna kvinnor : när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut

169 kr
  • "Jag sträckläser boken och våndas och förundras samtidigt som det är spännande. Jag vill veta mer! Eva F Dahlgren väver elegant ihop sin egen historia med en historisk skildring av en politik och rasbiologi som kan kännas främmande i dag men vars synsätt är skrämmande aktuellt i främlingsfientliga partier i dag."//Expressen

Ett bortglömt stycke kvinnohistoria

Fallna kvinnor ger röst åt de dömda kvinnorna. Att ha suttit på Landskrona gav en stämpel för livet och de flesta återkom gång på gång. Dahlgrens jakt på berättelsen om vilka dessa kvinnor var formar sig till ett skakande stycke kvinnohistoria. En skildring av ett skamfyllt och grymt försök att fostra dem till dugliga samhällsmedborgare. 

När Eva F Dahlgren arbetade med boken Farfar var rasbiolog fann hon ett fotoalbum med nakna kvinnor i rasbiologiska institutets arkiv i Uppsala. Bilder av "undermåliga" kvinnor på Statens tvångsarbetsanstalt i Landskrona, där landets prostituerade kvinnor spärrades in på 1920- och 30-talen. Kvinnorna skulle gömmas undan och uppfostras. Men samtidigt drogs de fram i ljuset av myndigheter och rasbiologer för att klassificeras och steriliseras så att de inte förökade sig. Samhället skulle gå under om det blev för mycket "bottensats". 

Det handlar om kvinnor som alla tittade snett på, såg ner på eller kastade lystna blickar efter. Med anstaltsdirektörens egna ord: "När en kvinna faller djupt, så faller hon djupare än en man. Men när hon är underbar finns det ingen som är så underbar som en kvinna."Nästan alla var internerade med hjälp av lösdriverilagen. Efter denna lag dömdes de som var sysslolösa och drev omkring utan att söka arbete, samt de som "förer ett sådant lefnadssätt, att våda däraf uppstår för allmän säkerhet, ordning och sedlighet". Trots fattigdom och nöd hävdade Socialstyrelsen att skörlevnaden främst beror på en "psykisk störning" och "allmän social mindervärdighet".

Läs mer

Är den här boken något för mig?

Fler böcker av samma författare

Just nu-pris

Historiska romaner